top of page

Privacyverklaring

Inleiding

CM Midden-Vlaanderen  streeft ernaar om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over welke gegevens wij van jou wensen te verzamelen en hoe deze zullen worden verwerkt en gebruikt. CM Midden-Vlaanderen respecteert je privacy overeenkomstig de geldende wetgeving en verbindt zich ertoe om je privacy te waarborgen en te beschermen. 

Doel van persoonsgegevens
Het is het doel van CM Midden-Vlaanderen om via het initiatief  “Gezonde Buurt” de nodige gegevens te verzamelen opdat initiatieven door jou kunnen worden uitgebouwd en mensen dichter bij elkaar worden gebracht. Dat is precies wat “Gezonde Buurt” wil doen. Door mensen samen te brengen en met elkaar te verbinden willen we hen laten inzetten voor gezondheid in hun buurt. 
Indien we van plan zouden zijn om de gegevens verder te verwerken voor andere doeleinden dan deze van de “Gezonde Buurt”, dan zullen wij je vóór die verdere verwerking informeren over dat andere doel . 

 

Verwerker van jouw gegevens
De persoonlijke gegevens die je via deze site meedeelt, worden verwerkt door CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17 te 9000 Gent.

 

Niet langer bewaren dan nodig
We bewaren de door jou verstrekte gegevens niet langer dan nodig binnen het kader van de activiteiten van de “Gezonde buurt”. 

 

Uitdrukkelijke en vrije toestemming
Als je via onze website gegevens nalaat, dan zal je worden verzocht om je akkoord te verklaren dat jouw gegevens zullen worden verzameld, gebruikt en gedeeld onder deze Privacyverklaring . Dit geldt eveneens voor het Cookiebeleid waar het gebruik en nut van onze cookies wordt omschreven. Op deze manier wordt je de keuze gelaten of we al dan niet jouw gegevens mogen gebruiken. 

 

Je rechten als gebruiker
Als betrokkene heb je inzagerecht in de gegevens die op jou betrekking hebben en die door de CM worden verwerkt. Gegevens die onvolledig of onjuist zijn, kun je laten aanpassen, beperken of zelfs verwijderen. 
Je kunt ze ook laten schrappen of je verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden of voor direct mailing .
Daarnaast heb je ook steeds de mogelijkheid om je toestemming, die je via een akkoordverklaring aan ons hebt verstrekt, terug in te trekken. Dat zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking .
Hiervoor dien je een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen, samen met een recto-verso kopie van je identiteitskaart, naar CM Midden-Vlaanderen, Martelaarslaan 17 te 9000 Gent.
Naast de mogelijkheid om je rechtstreeks tot ons te wenden, heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

 

Overdracht van gegevens
CM Midden-Vlaanderen geeft enkel de contactgegevens door aan andere vrijwilligers in het kader van de omschreven activiteiten. 

bottom of page