top of page

Welk gewoontedier ben jij?

De mens is een gewoontediertje, maar ook gewoontedieren verschillen onderling. Er bestaan grofweg 6 verschillende types. Elk type haalt z'n energie uit andere zaken, heeft andere sterktes en moet opletten voor andere valkuilen. Hieronder krijg je een overzichtje van de 6 types.

Starter


Energie

Haalt energie uit het opstarten van nieuwe gewoonten, minder uit gedisciplineerd doorvoeren en volhouden.

Sterktes

De starter is steeds de eerste om nieuwe ambities of gewoontes in te schakelen en heeft geen moeite met het trial-and-error-proces van gewoontevorming.

Valkuilen

Alles-of-niets-attitude zorgt voor een snel opgeven bij een kleine terugval. Zodra het doel bereikt is, vindt de starter dat hij er evengoed mee kan ophouden.


Realist


Energie

Haalt eerder energie uit het aanpakken van nieuwe gewoontes in functie van grootse dromen die alleen op lange termijn resultaat gaan opleveren.

Sterktes

De realist is een doener van mentaliteit, pakt de zaken doelgericht aan en is realistisch in zijn ambitie en voornemen.

Valkuilen

De realist heeft moeite met korte termijn en lange termijn te combineren en zoekt daarom voor zichzelf uitvluchten. De realist ervaart een beloning of resultaat in de verre toekomst als minder waardevol dan onmiddellijke beloning.


Behoudsgezinde


Energie

Haalt energie uit bestaande gewoontes en bestaande manier van werken behouden. Heeft voorkeur voor kleine gewoontes met onmiddellijke impact op bestaande werking.

Sterktes

De behoudsgezinde is een rots in de branding voor zijn omgeving. Hij bewaakt de goede gewoontes die het team heeft opgebouwd en is standvastig in zijn eigen ambities en gewoontes.

Valkuilen

Behoudsgezinden kunnen zich bedreigd voelen wanneer anderen snelle veranderingen van hen verwachten. Soms zullen ze defensief redeneren.


Uitsteller


Energie

Haalt energie uit bestaande gewoontes of het slagen van nieuwe gewoontes. Heeft de neiging om het ontwikkelen van nieuwe gewoontes uit te stellen.

Sterktes

De uitsteller is een kritische geest. Hij compenseert vaak het uitstelgedrag met een sterke focus en bovengemiddelde prestaties, waardoor hij alsnog veel gedaan krijgt.

Valkuilen

Vanuit een vorm van perfectionisme, legt de uitsteller de lat vaak te hoog voor zichzelf, wat uitstelgedrag veroorzaakt. De uitsteller is daardoor vatbaar voor ‘afleiding’ en plots lijken andere zaken dringender.


Enthousiast


Energie

Haalt energie uit grote ambities en uitdagingen. Gewoonten zijn een middel om die ambities te bereiken en de enthousiast pakt ze daarom enthousiast aan.

Sterktes

De enthousiasteling kan anderen ook enthousiasmeren. Hij zet veel in beweging met een inspirerende visie en positieve energie. Hij is een ambassadeur voor gedragsverandering.

Valkuilen

De enthousiast onderschat het belang van goed plannen en anticiperen op hindernissen. Hij pleegt vaak een aanslag op zijn eigen wilskracht en die van anderen.


Dromer


Energie

Haalt energie uit grote ambities en mooie idealen. Van nature niet geneigd om de link te leggen tussen kleine gewoonten en grote dromen.

Sterktes

De dromer haalt zoveel energie uit een mooie ambitie dat dit in de praktijk een mooie motor voor verandering is. Die werkt ook aanstekelijk voor anderen.

Valkuilen

De dromer houdt onvoldoende rekening met de honderden kleine dagelijkse beslissingen die nodig zijn. Hierdoor verliest hij energie als ze in de realiteit voorkomen. De dromer wil geen ambities of gewoontes opgelegd krijgen.


Comments


bottom of page