top of page

Aan het woord: 'Gezonde Buurt maakt mijn leven rijker'

Geen Gezonde Buurt zonder vrijwilligers die er enthousiast de schouders onder zetten. Een van die vrijwilligers is Ethel Van hoe uit Deinze. Samen met een aantal andere geëngageerde mensen wil ze Gezonde Buurt op de kaart zetten.

'Wat ik allemaal doe voor Gezonde Buurt? Ik ondersteun mensen die activiteiten organiseren", zegt Ethel. 'En dat gaat van logistieke ondersteuning tot echt inhoudelijk en praktisch meedenken. Maar daarnaast is dat ook mensen uit mijn netwerk warm maken en partners zoeken voor Gezonde Buurt.'

Zo heeft Ethel onlangs een infosessie over EHBO bij jonge kinderen helpen opzetten. 'Iemand in mijn netwerk zit in een schoolbestuur. Ik heb die uitgelegd wat Gezonde Buurt is en wat er allemaal kan. Zo gaat de bal aan rollen en maken we het gezondheidsaanbod breder bekend in de gemeente. Zo probeer ik mijn steentje bij te dragen om Gezonde Buurt op de kaart te zetten. En in ben niet de enige. We zijn in Deinze met een ploegje van vier dat echt wel aan de kar trekt en activiteiten wil organiseren. Dat is heel fijn!'


Mensen samenbrengen

'Gezondheid is heel belangrijk voor mij', zegt Ethel. 'Door gezonde leefgewoontes aan te nemen, door meer te bewegen, door je voeding aan te passen... help je jezelf al een heel stuk vooruit. En als je lichamelijk gezond bent, voel je je ook geestelijk beter. Maar Gezonde Buurt gaat nog verder dan lichaam en geest, het gaat ook over sociaal contact. Over mensen samenbrengen.'


En zeker dat laatste punt speelt mee. 'Andere mensen leren kennen, je eigen netwerk uitbreiden, dat maakt je leven rijker. Die contacten zorgen er ook voor dat je voeling krijgt met wat er leeft. Dat je bij mensen noden ontdekt. Dat je te weten komt waar de gaatjes zitten. En dat biedt dan weer mogelijkheden. Waar kunnen wij met Gezonde Buurt op inspelen?'

Werk aan de winkel

'Dat er zoals bij ons een ploeg van plaatselijke trekkers is, is een goeie zaak. Maar Gezonde Buurt moet ruimer gaan. Iedereen moet zich betrokken voelen zodat er initiatieven ontstaan met input vanuit de buurt. Maar daarvoor moet Gezonde Buurt nog bekender worden. En de snelste manier om dat te doen is door dingen te organiseren. Zo kun je het eenvoudigst uitleggen wat Gezonde Buurt is en wat er allemaal mee kan.'


'Het is gewoon heel plezant om van die activiteiten te organiseren. Je krijgt zoveel feedback terug, het is zo inspirerend, zo verrijkend. En dat moet niet eens over een grote activiteit gaan. Dat kunnen zelfs heel korte of kleine acties zijn. Je krijgt sowieso heel veel terug.'

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page