top of page

De Uitvinding van Tevredenheid

Op woensdag 13 februari vond in Wetteren de succesvolle première van 'De Uitvinding van Tevredenheid' plaats. In haar nieuwe theatermonoloog heeft actrice Stefanie Moens het over afscheid nemen en loslaten. De productie krijgt een plaats in het aanbod van Gezonde Buurt.

In 'De Uitvinding van Tevredenheid' stelt Stefanie Moens het publiek voor de moeilijke maar onontkoombare vraag over hoe we afscheid nemen van een geliefde en uiteindelijk ook van ons eigen leven. Deze voorstelling probeert een beeld te scheppen van hoe het zou kunnen gaan, in sereniteit en intimiteit, kortom in tevredenheid. Hoe kunnen we zinvol en tevreden leven?


Stefanie Moens brengt dit gevoelige verhaal zeer herkenbaar en levensecht en maakte er een delicate en intieme voorstelling van. Ze geeft handvatten voor tevreden en zinvol leven en roept op tot engagement. Heel wat thema’s passeren de revue: leven en sterven, goed en kwaad, religie en rituelen, zinvol en tevreden leven, yoga en meditatie, inzet en verbondenheid.


De voorstelling is gebaseerd op het waargebeurd verhaal in het boek ‘Weer zin. De uitvinding van tevredenheid’, van de hand van Lieven De Pril. De tekst is bewerkt en geregisseerd door Thomas De Wit.


Gezonde Buurt

Omdat 'De Uitvinding van Tevredenheid' mooi aansluit bij het concept positieve gezondheid promoot CM deze voorstelling. CM benadert gezondheid als een positief gegeven. Het is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid gaat over meer dan de lichaamsfuncties of het mentaal welbevinden alleen. Gezondheid heeft ook te maken met de kwaliteit van leven, het kunnen meedoen in de samenleving, het dagelijks functioneren, met de zinvolheid van ons bestaan.

Als gezondheidsfonds wil CM de gezondheid van mensen in zijn totaliteit ondersteunen. Het inspireren tot het leiden van een zinvol en betekenisvol leven is een belangrijke uitdaging voor de organisatie. Daarom krijgt 'De Uitvinging van Tevredenheid' een plaats binnen het aanbod van Gezonde Buurt.


De voorstelling gaat nu op tournée en kun je boeken bij Paco Producties.


bottom of page