top of page

De Gelukzoekers (educatief pakket)

Ben je op zoek naar een manier om op school te werken aan de mentale veerkracht, het geluk en het welbevinden van je leerlingen? Zoek je tips om je geestelijk gezondheidsbeleid op school concreet gestalte te geven? Dan is het educatieve pakket 'De Gelukzoekers' van CM iets voor jou!

Het kant-en-klare pakket leert jongeren hun mentale veerkracht en geluk versterken. Geluk kun je immers leren. En dat loont! Want wie gelukkig is, heeft betere schoolprestaties, meer energie en is minder vatbaar voor psychische problemen.


‘De Gelukzoekers’ is geïnspireerd op de positieve psychologie. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn die je geluk en mentale fitheid kunnen bevorderen. Deze vormen de basis van de zeven gelukslijnen van het CM-geluksplan in het pakket. Via het spel en de bijhorende lessenreeks spoor je met je leerlingen langs die zeven gelukslijnen en zet je hen aan om werk te maken van hun eigen geluk.

‘De Gelukzoekers’ sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs en bij de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het kader van suïcidepreventie. Het pakket is een samenwerking van CM, Uitgeverij Van In en het Centrum Informatieve Spelen.


De Gelukszoekers richt zich naar de leerlingen van de tweede graad

secundair onderwijs (van 14 tot 16 jaar).
Comentários


bottom of page