top of page

Bouwstenen voor jouw Gezonde Buurt, wat na de bevraging?

Benieuwd naar de resultaten van onze vragenlijst ‘Bouwstenen voor jouw Gezonde Buurt’? Vanaf maart brengen we op deze site per gemeente een rapport met de resultaten. En dat is nog maar het begin. Want jouw antwoorden en die van vele anderen vormen de basis voor een traject waarin Gezonde Buurt echt wil timmeren aan meer levenskwaliteit voor iedereen. We zetten even alles op een rijtje.  

Welke klimaatvriendelijke initiatieven neemt jouw gemeente? Zijn er voldoende huisartsen en maatschappelijk werkers? En is er genoeg aandacht voor gezondheidspreventie?? Deze en een hele resem andere vragen kreeg je voor de kiezen tijdens het invullen van de bevraging ‘Bouwstenen voor jouw Gezonde Buurt’. Het doel? Bij alle Vlaamse gemeenten de temperatuur meten op het vlak van gezondheid en levenskwaliteit. En daarna het debat daarover openen om uiteindelijk dingen in beweging te zetten.  

Rapport per gemeente 

Uit de duizenden ingevulde vragenlijsten, is er per gemeente een rapport gemaakt. Daarin lees je hoe inwoners hun eigen woonplek beoordelen en vind je cijfers die alles in perspectief plaatsen. Als het bijvoorbeeld over fietspaden gaat, krijg je ook mee hoeveel fietsverkeersslachtoffers er in de gemeente gevallen zijn. En wat de evolutie van dat cijfer is. Dat maakt meteen duidelijk of jouw gemeente op dat vlak goed bezig is of niet.  

Netwerkcoördinatoren aan zet 

Met de rapporten per gemeente gaan de netwerkcoördinatoren de boer op. Zij toetsen de resultaten af bij lokale organisaties, verenigingen, adviesraden en burgers. Hoe kijken zij naar de resultaten? Zijn ze herkenbaar? Wat zien zij als prioriteit? Wat kan er veranderen? En wie kan daar een rol in spelen? 

Naar het lokaal bestuur 

Op basis van de gesprekken ontstaat in elke gemeente een lijst met prioritaire gezondheidsthema’s. Naar het einde van het jaar klopt Gezonde Buurt daarmee aan bij de lokale besturen. Zij krijgen de vraag om partner te worden en zich te engageren voor meer levenskwaliteit voor de burger. Met de gebundelde krachten van bestuur, burgers, verenigingen en organisaties wordt er dan écht gewerkt aan een Gezonde Buurt met meer levenskwaliteit.  

 

Comentários


bottom of page