top of page
facebookomslag dagtegengeweld_edited.jpg

Wat is geweld?

Onder geweld verstaan we, in navolging van de Europese Commissie:

'Elke handeling (of dreiging daarmee) die het zelfbeschikkingsrecht
de zelfontplooiing en de lichamelijke integriteit van personen aantast.'

 

Met andere woorden, geweld zijn acties die anderen schade berokkenen of hen beperken in hun ontwikkeling  en  hun  vrijheid om over  zichzelf  te  beslissen.  Er  zijn  verschillende  vormen  van geweld:  fysiek,  seksueel,  psychisch  en  economisch geweld.  Deze  vormen  lopen  vaak  door elkaar.

 

Familiaal geweld is geweld dat plaatsvindt tussen mensen die in een nauwe, belangrijke relatie met elkaar staan of stonden. Bijvoorbeeld tussen broers en zussen, ouders en kinderen of tussen partners.

 

'Familiaal geweld is elk dwingend en/of intimiderend gedrag, dat uitgeoefend wordt tegenover
een gezins- of familielid of (ex-) intieme partner en dat gepaard gaat met geweld of dreiging
met geweld en een langdurige invloed heeft op het gezin of individuen in het gezin.'

 

Geweld kan verschillende vormen aannemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • partnergeweld

 • stalking

 • kindermishandeling & -verwaarlozing

 • oudermishandeling

 • ouderenmis(be)handeling

 • eergerelateerd geweld

 • geweld tussen broers en zussen

 • ...

 

Geweld laat diepe sporen na. Niet enkel slachtoffers en daders ondervinden negatieve gevolgen, maar ook zij die er onrechtstreeks bij betrokken zijn!

Intrafamiliaal geweld is het geweld dat binnen een context van een gezin of familie plaatsvindt, ongeacht de leeftijd. Partnergeweld is hier een onderdeel van.


Er zijn verschillende soorten van geweld: fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld en financieel geweld. Vaak komen deze vormen samen voor maar dat is niet altijd het geval.


In het kader van partnergeweld zien we twee vormen van geweld: het situationele en de intieme terreur.


Het situationele geweld maakt ongeveer 70% uit van alle gevallen en hierin zien we een dynamiek tussen pleger en slachtoffer die vanuit een situatie ontstaat. We denken hierbij aan drank -en middelengebruik of misbruik, stress, ziekte, te kleine behuizing… Deze situaties kunnen aanleiding zijn om te vervallen in ongezonde relaties waar geweld de bovenhand kan nemen. Hier kan hulp en ondersteuning ervoor zorgen dat het geweld ophoudt.


Bij intieme terreur wordt één van de partners volledig gedomineerd door toedoen van de andere partner, de pleger. Door voortdurende vernederingen, sociale isolatie en geweld wordt het slachtoffer een schim van zichzelf. Hier is geen hulp mogelijk en zien we vaak dat hier narcistische persoonlijkheidskenmerken spelen. Stalking en moord zien we ook bij dit soort geweld regelmatig terugkomen.


Eén op vier vrouwen en één op tien mannen krijgt ooit te maken met dit geweld. In bijna de helft van deze gevallen zijn kinderen hiervan getuige of rechtstreeks slachtoffer.

affiche fototentoonstelling.png

Tentoonstelling 'Bang'

Na verschillende succesvolle exposities van de fototentoonstelling 'BANG' in Vlaanderen en Brussel, organiseert Gezonde Buurt samen met vzw Zijn - Beweging tegen Geweld, de tentoonstelling in jouw buurt. De foto's zijn de sterkste inzendingen uit de fotowedstrijd die vzw Zijn eerder organiseerde rond het thema intrafamiliaal geweld.


De winnaars werden gekozen door een jury onder het voorzitterschap van Lieve Blancquaert. De tentoonstelling is zo opgezet dat mensen zich op een laagdrempelige manier kunnen informeren over familiaal geweld.
 

Vzw Zijn levert ook verschillende brochures en folders aan die bezoekers kunnen inkijken en meenemen.

Download hier de folder
“Waarom deed niemand iets?”
Getuige van partnergeweld? Kijk niet weg.
Download hier de folder
“Op de duur geloofde ik dat het mijn schuld was”
Slachtoffer van partnergeweld? Praat erover.

Wat kan jij doen om te helpen?

Kijk niet weg, ga het gesprek aan:
 

 • Ik heb het gevoel dat er iets aan de hand is.

 • Ik maak me zorgen over hoe het met jou gaat.

 • Ik heb het gevoel dat het thuis niet altijd een veilige plek voor jou is.

 • Weet dat je hier altijd met mij kan over praten

IMG_1936 kopiëren.JPG

Ondersteun de Dag Tegen Geweld

Naar aanleiding van de Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen op 25 november bieden we graag een profielfoto en omslagfoto aan die je kan gebruiken om dit initiatief te ondersteunen

Voel je je thuis niet goed of niet veilig? 

Zoek huip, je staat er niet alleen voor!

 • Zorg voor een ‘noodtas’ met geld, kleding, extra sleutels, kopies van belangrijke documenten (identiteitskaart, kids ID, rijbewijs, bankrekening, kinderbijslag, huurcontract, …) en bewaar deze op een veilige plaats.
   

 • Spreek een bepaald signaal af met buren, familie of andere vertrouwenspersonen zodat ze indien nodig de politie kunnen bellen.
   

Geweld is een misdrijf, ga naar de politie. Als je aangifte wil doen kan jij je laten vergezellen door een vertrouwenspersoon.

 

Enkele hulplijnen:
 

Politie: 101 – 112
 

Hulplijn: 1712
 

Teleonthaal: 106

"Kijk niet weg" wordt mede georganiseerd door:

Logo Zijn.jpg
logo dendermonde.jpg
logo zele.jfif
logo lebbeke.png
logo buggenhout.png
hamme_logo_v2_rgb_2.png
elzdender.png
logo gezonde buurt def.png
1200px-Police_of_Belgium_insignia.svg.png

Politiezone
Hamme -Waasmunster

bottom of page