Geldzaken

Over welk budget kun je beschikken? En hoe reken je alles af?

 

Op basis van je Aanvraag Gezonde Buurt berekent team Gezondheidsbevordering het budget voor je activiteit. Dat bedrag schrijft CM Midden-Vlaanderen over naar het rekeningnummer dat in de budgetaanvraag staat vermeld. Alle details over het budget vind je in de mail Start Gezonde Buurt.

Belangrijk: bewaar zorgvuldig alle rekeningen en facturen van alle uitgaven die je met je budget doet.

Werkingsbudget

 

Er is een werkingsbudget van 30 euro voor een actie van een halve dag (tot vier uur), en 60 euro voor een actie van een volledige dag (meer dan vier uur) voorzien. Dat kun je gebruiken voor drankjes tijdens voorbereidings- en/of evaluatievergaderingen, en voor drank en versnaperingen tijdens de actie zelf. Er zijn ook vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en terugbrengen van het standmateriaal. Enkel de persoon of personen die instaan voor het transport van het materiaal ontvangen een kilometervergoeding van 0,25 euro/km. De vergoeding geldt voor volgende ritten:

 

  • Heen en terug naar het CM-kantoor waar het materiaal wordt opgehaald en teruggebracht.

  • Heen en terug met het materiaal naar de locatie waar de publieksactie plaatsvindt.

 

Het totaal aantal km voor het vervoer van materiaal wordt berekend via Google Maps.

Budget standplaats

 

Als er een vergoeding wordt gevraagd voor de standplaats, neemt CM Midden-Vlaanderen die voor haar rekening, met een maximum van 100 euro. De standplaatsvergoeding neem je op in je Aanvraag Gezonde Buurt. Geef ook aan of de vergoeding via facturatie gebeurt of niet. Facturatie geniet de voorkeur. Die kan dan rechtstreeks met CM afgerekend worden. Geef de volgende gegevens door voor de facturatie:

CM Midden-Vlaanderen Gezondheidsbevordering

Martelaarslaan 17

9000 Gent

Btw nr: 0411.702.543

Budgetafrekening

 

Geef een overzicht van alle uitgaven in de budgetafrekening. Stuur die samen met (een kopie van) de rekeningen naar

gezondebuurt.mvl@cm.be of per post naar:

 

CM Midden-Vlaanderen

Gezondheidsbevordering

Martelaarslaan 17

9000 Gent

 

Is het budget onvoldoende?

 

Dan wordt het tekort aangevuld op jouw rekening nadat je de Budgetafrekening Gezonde Buurt hebt ingediend. De afrekening wordt nagekeken door de financiële dienst van CM MiddenVlaanderen. Die schrijft het bedrag over op het rekeningnummer dat vermeld staat op de Aanvraag Gezonde Buurt.

 

Is er budget over?

 

Dan stort je het restbedrag op de rekening van CM MiddenVlaanderen. De afrekening wordt nagekeken door de financiële dienst van CM Midden-Vlaanderen. Die bezorgt je een overschrijvingsformulier waarmee je het restbedrag kunt overmaken.