top of page

Workshop: Veilig elektrisch fietsen


Het stijgend gebruik van de elektrische fiets brengt ook meer ongevallen met zich mee. Opvallend is dat de slachtoffers dikwijls 50+ zijn. Als antwoord daarop bieden we de workshop ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’ aan. In theorie en praktijk willen we jullie bewust maken van wat goed is voor jou en voor je fiets.


De workshop bestaat uit:

  • een theoretisch gedeelte van ongeveer een uur. Daarin komen volgende aspecten aan bod:

  • de wegcode,

  • de juiste fietsattitude (wat is er goed voor mij en mijn fiets),

  • de controle van de fiets

  • veiligheid

  • een praktisch gedeelte van ongeveer twee uur op:

  • een afgesloten parcours: tips en tricks bij het remmen, stoppen, schakelen…

  • de openbare weg met aandacht voor rotondes, kruispunten met/zonder doorlopend fietspad, fietssuggestiestrook, oversteekplaats voor fietsers, lichte helling…

Jij...

- ... bent enthousiast!

- ... staat in voor de bekendmaking in je buurt, gemeente of organisatie.

- ... gaat op zoek naar een voldoende ruim lokaal met stoelen, wit scherm, laptop en beamer

- ... verzorgt het onthaal van de deelnemers.

- … voorziet een fietsbegeleider die vooraf samen met de lesgever een parcours uitstippelt

– … voorziet aanwezigheid van twee wegkapiteins tijdens de sessie.

Wij...

- ... zorgen voor een gekwalificeerde spreker, lesgever of begeleider.

- ... leveren digitaal promotiemateriaal aan.

- ... helpen je met inhoudelijke en praktische ondersteuning.

Heb je interesse om deze workshop te organiseren? Vraag je Gezonde buurt-activiteit aan. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op! Tijdens een verkennend gesprek bekijken we samen welke kostprijs hieraan verbonden is.bottom of page