WonderWoudje


Bossen en bomen zorgen voor onze gezondheid. Op meer manieren dan je zou denken. Ze doen ons meer naar buiten trekken, meer bewegen en elkaar meer ontmoeten. Ze helpen ons beter omgaan met stress, angst en piekergedrag, bevorderen ons geluksgevoel, creativiteit en gezond slaappatroon. Ze zuiveren onze lucht en ons water en houden onze steden leefbaar. Bossen zijn bovendien favoriete speel- en ontspanningsplaatsen.

Daarom zou elke Vlaming op (veilige) wandelafstand van zijn woonplaats moeten kunnen beschikken over minstens één stukje toegankelijk groen. Zeker voor kinderen en jongeren is dit cruciaal.

Ontbreekt dit broodnodige groen in jouw buurt? Met het concept van het WonderWoudje willen we buurten ondersteunen om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen met een plek voor alle buurtbewoners. Een WonderWoudje als het ware!

Jij...

- ... bent enthousiast!

- ... staat in voor de bekendmaking in je buurt, gemeente of organisatie.

- ... gaat op zoek naar een geschikte locatie. Deze moet minstens 200 m² groot zijn en kan bijvoorbeeld deel uitmaken van een publiek park, een bestaande speelzone, een te vergroenen speelplaats, gemeenschappelijke gronden van een wijk, een braakliggend terrein…

- ... legt contact met en overtuigt het lokale bestuur (of de eigenaar van het terrein) om er een WonderWoudje op te realiseren.

Wij...

- ... begeleiden jullie stap voor stap naar jullie eigen WonderWoudje. We organiseren de participatie (noden, verwachtingen en beperkingen), het ontwerp (soortenkeuze, plantplan, infrastructuur) en de aanleg. Dit alles samen met de toekomstige gebruikers: omwonenden, (leerlingen van) nabijgelegen scholen, jeugdbewegingen … en jij natuurlijk!

- ... zorgen voor een begeleid traject (bespreking verwachtingen, noden, beperkingen; selectie van de aan te planten soorten; opmaken aanplantplan; aanplant woudje). Bij de aanplanting zorgen we voor participatie van omwonenden, kinderen van de nabijgelegen school, jeugdbewegingen, geïnteresseerde burgers …

- ... leveren promotiemateriaal (flyers, posters, digitaal materiaal) aan.

- ... komen tussen in de projectprijs van 8.000 euro (excl. BTW) met een terugbetaling van 2.000 euro. De prijs is berekend voor een zone van 200 m².

Deze format werd ontwikkeld in samenwerking met BOS+.

Heb je interesse om dit project te organiseren? Vraag je Gezonde Buurt-activiteit aan.

Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!


Terug naar het overzicht.