top of page

Tips contact

Enkele tips om het contact met personen met geheugenproblemen te verbeteren:

 • Maak contact. Zorg dat de persoon naar je kijkt en zijn aandacht richt op het gesprek.

 • Stel korte vragen.

 • Gebruik eenvoudige woorden en korte zinnen.

 • Spreek langzaam en rustig en duidelijk. Pas je tempo van spreken aan.

 • Herhaling werkt.

 • Heb geduld. Gun de persoon de tijd om te antwoorden (stel niet te snel een nieuwe vraag). Stilte kan zinvol zijn.

 • Betuttel de persoon niet.

 • Vraag of het duidelijk was.

 • Moet de persoon iets onthouden van je gesprek? Hoe kun je hem helpen? Opschrijven, afspreken dat je het nog eens zal herhalen of ernaar zal vragen … Heeft de persoon hulp nodig om iets van jullie gesprek te onthouden?

 • Gebruik positieve taal.

 • Test de persoon niet.

 • Houd rekening met de fysieke omgeving. Omgevingsgeluiden of andere afleiding kunnen een negatieve invloed hebben op het gesprek met de persoon met geheugenproblemen.

 • Iedereen is uniek!


Hebben jullie nog andere tips voor elkaar ?

Bedenk samen enkele tips die je mensen die kampen met geheugenproblemen zou kunnen geven om hen te ondersteunen – wat zou hen kunnen helpen ? Na de bespreking vinden jullie hieronder nog mogelijke tips:

 • 1 na 1. Taken afzonderlijk doen in plaats van meerdere taken te combineren.

 • Vaste gewoonten en vaste plaatsen:

Stel niet uit maar doe onmiddellijk wat je wilt doen. Berg alles na gebruik op een vaste plaats op. Gebruik een vaste dagindeling en een vast weekschema. Kies een vaste structuur. Maak een plan, stap voor stap.

 • Visualiseer

 • Zeg luidop wat je wilt onthouden.

 • Pen en papier: opschrijven. Maak lijstjes. Gebruik een schrift (of een agenda) en geen losse briefjes. Streep taken door als ze gedaan zijn.

 • Herhalen verankert informatie beter in het geheugen.

 • Neem extra tijd voor wat je wilt onthouden. Geef jezelf tijd om je te concentreren op datgene dat je wilt onthouden.

 • Gebruik passende hulpmiddelen (kalenderklok, uurwerk met medicijnalarm, medicijndoosje met alarm, memo-bord, sleutelvinder …).

 • Vraag anderen om je te helpen onthouden.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page