top of page

Pluk je geluk-tuin

Voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Met een gelukstuin laat je de bezoekers niet alleen kennismaken met de natuur maar ook bijdragen tot hun geluksgevoel. De tuin maakt kinderen ervan bewust dat geluk deels maakbaar is. Ze krijgen inzicht in de strategieën die hun geluk en mentale veerkracht versterken in hun dagelijks leven. Want een sterkere mentale fitheid helpt kinderen om meer grip te krijgen op het leven, nu en in de toekomst.

De zeven geluks-strategieën zijn vertaald naar praktische doe-activiteiten die kinderen beleven in een tuin of groene omgeving.

In het draaiboek vind je tips en suggesties rond doe-opdrachten voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs om zelf een gelukstuin vorm te geven.


Jij...

  • ... bent enthousiast!

  • … staat in voor de bekendmaking in je buurt, gemeente of organisatie.

  • ... zorgt voor een geschikte groene locatie en stelt de gelukstuin samen

  • ... zorgt voor het nodige materiaal afhankelijk van de gekozen opdrachten

  • … volgt de praktische zaken op.

  • … verzorgt het onthaal van de deelnemers.

Wij...

  • ... zorgen voor een draaiboek met tips en suggesties om de tuin vorm te geven

  • ... helpen je met inhoudelijke en praktische ondersteuning.bottom of page