Oorzaken geheugenproblemen


Iedereen vergeet wel eens. Vergeten is eigenlijk ook heel logisch en vooral normaal.

Het menselijk geheugen is een ingewikkeld systeem en onze hersenen zouden het simpelweg niet aankunnen als we alles zouden onthouden wat we horen, zien, voelen of ervaren.


Als je ouder wordt, heeft je geheugen meer tijd nodig om informatie op te slaan of om herinneringen op te halen.


Je kunt je moeilijker concentreren en meerdere dingen tegelijk doen verloopt moeizamer.

Ook stress en zorgen hebben hun invloed op de werking van je geheugen.

Die vergeetachtigheid is normaal en neemt toe naarmate je ouder wordt.

Hoe komt het nu dat je vergeetachtig wordt? Bij het verouderen krimpen de hersenen een beetje, vergelijk het maar met het rimpelen van de huid. Zo worden ook de hersenen aangetast door veroudering. De krimp van de hersenen kan leiden tot vergeetachtigheid.

Als je vergeetachtig bent, kun je je tijdelijk iets niet herinneren. Bijvoorbeeld iemand zijn naam niet direct herinneren, niet meer weten wat je in de kelder ging halen, de code van je bankkaart plots vergeten als je wilt betalen in de winkel …


Heel wat oorzaken werken vergeetachtigheid in de hand:

  • je leeftijd: simpel gezegd, hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op vergeetachtigheid

  • je gebruikt geneesmiddelen die een invloed hebben op het werken van je geheugen

  • je hebt een tekort aan bepaalde vitamines (vooral vitamine B)

  • je hebt een tekort aan vocht

  • je hebt een tekort aan slaap

  • alcohol en druggebruik hebben eveneens een invloed op je hersenen en dus je geheugen

  • je hebt een ontsteking die zorgt voor tijdelijke verwardheid, bvb een urineweginfectie

  • veranderingen in je hormoonhuishouding kunnen geheugenproblemen met zich meebrengen; denk maar aan de zogezegde zwangerschapsdementie of vergeetachtigheid tijdens de menopauze

  • je maakt je zorgen, je hebt stress, je bent bezig met andere dingen in je hoofd waardoor je minder aandacht hebt voor andere zaken

  • je ervaart weinig ‘prikkels’

Welke oorzaken waren nieuw voor je?

Wanneer de vergeetachtigheid echter erger wordt en er ook andere problemen gaan spelen zoals verdwalen of gedragsveranderingen, plotse stemmingswisselingen, wantrouwen … dan kan er ook sprake zijn van beginnende dementie.

Wanneer is er sprake van dementie? Dementie is ernstiger dan gewone vergeetachtigheid. Gewone vergeetachtigheid kan tijdelijk zijn doordat het samen kan hangen met medicijngebruik, infecties of stress. Het kan dus ook weer verbeteren als deze factoren veranderen. Bij dementie echter neemt de hoeveelheid informatie die men vergeet steeds maar toe en dat proces is niet te stoppen.