top of page

Nabij Gezondheidsnetwerk uit de startblokken


We merken het allemaal. Elke dag. De wereld verandert aan sneltreinvaart. Dat brengt nieuwe uitdagingen én kansen met zich mee, ook voor CM in Oost-Vlaanderen.

Belangrijke vraag die we onszelf uiteraard stellen: op welke manier evolueert CM in Oost-Vlaanderen best mee? We zijn immers een niet onbelangrijke middenveldorganisatie die heel wat kan doen bewegen voor gezondheid en welzijn.

De helft van alle Oost-Vlamingen is lid bij CM. 2 % ervan zet zich in als vrijwilliger bij één van onze organisaties. Wij zijn een niet onbelangrijke middenveldorganisatie die heel wat kan doen bewegen voor gezondheid en welzijn. Om effectief impact te hebben, moeten we ons slim organiseren en onszelf af en toe in vraag stellen om vervolgens te vernieuwen en te versterken.


Met die opdracht startte het project ‘Sociale beweging in Oost-Vlaanderen’ begin 2019.

“We hebben met het projectteam intussen een heel traject afgelegd”, vertelt Jan De Boeck, projectleider. “Eerst maakten we een nauwkeurige ‘foto’ van de lokale sociale beweging zoals ze op vandaag in Oost-Vlaanderen actief is, in CM Midden-Vlaanderen en CM Waas en Dender. Op hoeveel vrijwilligers kunnen we rekenen en welke taken nemen die op? Hoe zijn we georganiseerd om dit te ondersteunen? Wat hebben we recent op deze manier gerealiseerd? Zijn er verschillen en gelijkenissen in aanpak en werking tussen beide ziekenfondsen?”


Jan: “Via een intens dialoogtraject kwamen we tot een toekomstvisie van CM als sociale bewegingsactor. In die visie staat dat gezondheid iets is dat we samen en voor elkaar moeten aanpakken. Het gaat om veel meer dan toegankelijke gezondheidszorg en fysieke en mentale gezondheid alleen. In het Nabij Gezondheidsnetwerk willen we het denken en doen van mensen ‘in beweging zetten’. CM ondersteunt hen daarbij door betrouwbare informatie te geven en dialoog te stimuleren. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een meer gezonde en zorgzame samenleving.”


“Dit is een opdracht die nooit af zal zijn”, gaat Jan verder, “maar als iedereen in zijn of haar buurt kansen op maat krijgt om zich te engageren, kunnen we samen veel realiseren. Een toverformule voor succes bestaat er niet, maar de gedrevenheid voor dit toekomstproject is ongetwijfeld een enorme troef. Een vuur dat ook bij onze vrijwilligers steeds brandt.”


Jan: “Nu onze visie en plan van aanpak op punt staan, kunnen we het project verder uitrollen. Dit betekent concreet dat we in Oost-Vlaanderen een Nabij Gezondheidsnetwerk uitbouwen. Een transparant en open netwerk, waarbinnen élk engagement rond gezondheid en welzijn telt. Deze zones komen overeen met de eerstelijnszones die in Vlaanderen uitgetekend werden door de overheid. Zone Waasland NO (Beveren – Kruibeke – Sint-Gillis-Waas - Stekene) pioniert in onze regio als 1 van de 2 ‘proeftuinen’ tijdens de testfase die nu loopt. Gerrit Van Landeghem, netwerkcoördinator voor deze zone, bouwt sinds begin december aan de eerste fundamenten. We wensen hem veel succes bij deze uitdaging!”


CM Gezondheidsfonds, dat is levenskwaliteit voor iedereen.

CM Nabij Gezondheidsnetwerk, dat is in je nabije omgeving werken aan een zorgzame samenleving met meer levenskwaliteit voor iedereen. Vanuit jouw eigen engagement. Met de kracht van een sterk netwerk. Samen. Stap voor stap. En voor iedereen. Daarvoor hebben we jou en jouw inzet nodig.

Ideeën?

Broed je zelf al lang op een idee waarrond je meer wil doen? Zoek je daarvoor de juiste aanpak, data of contacten om te starten? Laat het Gerrit alvast weten. Hij denkt graag met je mee.

Gerrit Van Landeghem – gerrit.vanlandeghem@cm.be - 0473 845 723

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page