top of page

Leef in de tevreden tijd - de vrijwilligersenquête ontleed

Jij engageert je als vrijwilliger voor CM. Dat jouw tevredenheid voor ons vooropstaat, hoeft geen verhaal.Els Goossens, stafmedewerker verantwoordelijk voor vrijwilligersmanagement: ‘We lanceerden dit voorjaar een enquête om te peilen naar de tevredenheid van onze kernvrijwilligers in Waas en Dender. Zodat we beter weten wat er leeft en we er ook aan kunnen werken.’


We geven hier graag alvast de eerste bevindingen mee.


Els: ‘De enquête werd zowel online als offline verspreid. We ontvingen voornamelijk online reacties tijdens de korte looptijd van de enquête.’

‘Zo’n 20% beantwoordde de enquête. Uiteraard hoopten we op net iets meer reacties. Daar zat spelbreker corona wellicht voor iets tussen. Wellicht zetten we de enquête een volgende keer nog wat meer in de kijker. Maar de verspreiding van de deelnames zat goed. Zo goed als elke kern is vertegenwoordigd.’


Wat valt er nu het meest op?

‘We merken dat het ‘in de cijfers’ met de algemene tevredenheid van onze vrijwilligers goed zit,‘ aldus Els. ‘73% van de respondenten is tevreden of erg tevreden, 26% van de respondenten antwoordt neutraal, slechts 1 respondent geeft aan niet tevreden te zijn.’

‘Uit de commentaren in de vrije tekstvelden blijkt echter dat we deze positieve scores toch sterk dienen te nuanceren. We merken vooral verzuchtingen die betrekking hebben op de veranderingen, het beleid en de communicatie. Daarnaast ontvingen we ook wel bemerkingen rond een aantal praktische zaken.’ ‘Het leert ons vooral dat de intenties van onze vrijwilligers zeker goed zitten, maar dat er voor de organisatie zeker werk aan de winkel is om dit zo te houden.’


Goesting is dé drijfveer

Plezier, zinvolle tijdsbesteding, sociaal contact. Grote kans dat dat ook voor jou je drijfveer is. Meer impact op het beleid is een wens die vaak onvoldoende wordt ingewilligd. Dat jonge mensen meer dan welkom zijn ook. ‘De drijfveren die nu uit de enquête naar voren komen, zijn allemaal belangrijke elementen voor het vrijwilligersbeleid,’ zegt Els. ‘We moeten er absoluut voor zorgen dat we dit alles kunnen blijven garanderen en valideren in onze vrijwilligerswerking. Met de nieuwe wind die met het ‘Nabij Gezondheidsnetwerk’ gebracht wordt, kunnen we ook inspelen op een aantal zaken waar onze vrijwilligers het minst tevreden over zijn. We zorgen immers voor meer participatie, meer netwerken, meer politiserend werken. Uiteraard steeds met aandacht voor de onzekerheden die een nieuwe wind met zich brengt. De ondersteuning en begeleiding vanuit CM blijft daarbij een belangrijk aandachtpunt. Onze vrijwilligers waarderen en sterker maken moet het uitgangspunt blijven.’


Toekomst?

‘We geloven dat het belangrijk is op regelmatige basis opnieuw te peilen. Deze enquête zal wellicht een beleidsinstrument worden dat we op regelmatige basis hernemen. Omdat jouw engagement behoort tot het DNA van CM en de organisatie helpt duurzaam relevant te zijn.’

Comments


bottom of page