top of page

Gezonde buurt-vrijwilliger Fernand: 'Geven is krijgen'

‘Na mijn drukke carrière in de zakenwereld moest ik plots niks meer doen, en ik werd er nog voor betaald ook. Dat gaf me een soort van schuldgevoel. Ik wilde me inzetten voor anderen.’ En dus gooide Fernand Van Hove (66) uit Wondelgem zich na zijn pensioen op het vrijwilligerswerk. Ondertussen is hij nauw betrokken bij Gezonde buurt.

Het vrijwilligerswerk van Fernand strekt zich uit over tal van verenigingen. Van Unicef over de Vereniging voor Verlegen Mensen en HerstelAcademie tot CM. 'Ik heb zoveel gekregen in mijn leven van heel veel mensen en van de maatschappij. Ik wil iets terugdoen.’

Vinger aan de pols

‘Mijn engagement begon ik toen ik reageerde op een vacature om de een Gezonde buurt-wandeling te begeleiden.’ Dat viel in de smaak en ondertussen is Fernand lid van de participatieraad en van de klankbordgroep vrijwilligers.

‘Met Gezonde buurt wil CM Gezondheidsfonds voluit inzetten op lokale gezondheidsinitiatieven om bij te dragen aan een betere gezondheid en meer levenskwaliteit voor iedereen. De klankbordgroep betrekt de vrijwilligers in het ontwikkelen van een waarderend vrijwilligersbeleid en neemt de voorstellen die op tafel liggen onder de loep.’

‘De participatieraad is daar een verlengstuk van. Dit is geen bestuurlijke raad, maar een groep dynamische mensen met verschillende achtergronden die lokaal de vinger aan de pols houden, weten wat er leeft op vlak van gezondheid en welzijn, die signalen detecteren, expertise hebben rond het werken met kansengroepen en zo meer.’

'Wat we dan allemaal doen? Dit jaar hebben we een project afgerond over de digitale kloof. Uit een enquête die we in Gent gehouden hebben, bleek dat die effectief bestaat. Zeker voor bepaalde groepen, bijvoorbeeld mensen die in armoede leven of ouderen, is die digitale wereld niet evident. Zij rekenen vaak op kinderen of kennissen die hen helpen. De cijfers uit onze bevraging hebben we voorgelegd aan het stadsbestuur van Gent met de vraag daar rekening mee te houden.’

Iedereen wint

Fernand koestert het weldadige gevoel dat hij zich sinds zijn oppensioenstelling ten volle kan inzetten voor anderen.


‘Het mooiste geschenk is de dankbaarheid van mensen die je helpt of waarmee je een gesprek aanknoopt. Mensen die het moeilijk hebben een lichtpuntje bieden door te luisteren naar hun verhaal.’


‘Vrijwilliger zijn geeft extra zin aan het leven. Ik doe het voor de anderen, maar ook voor mezelf. Het is een perfecte wisselwerking. Geven is krijgen. Dat is het mooie aan vrijwilligerswerk. Iedereen wint.’
Comments


bottom of page