top of page

Gesprek aangaan over geheugenproblemen

Bespreek samen (al wandelend)deze vragen:

 • Hoe stimuleer je mensen, die geheugenproblemen ervaren, om naar de (huis)arts te stappen ?

 • Welke tips kan je deze persoon meegeven om dit gesprek met de arts voor te bereiden ?

 • Als je geheugenproblemen opmerkt bij een persoon, spreek je dan zijn naaste omgeving aan hierover ? Waarom zou je dit doen of niet doen ? indien je ervoor kiest om dit te doen: hoe ga je dit aanpakken ?

Voor meer info … lees even verder:


Enkele tips om het gesprek met de (huis)arts aan te gaan. Het gesprek aangaan met de (huis)arts is niet eenvoudig wanneer mensen voelen dat ze problemen ervaren met hun geheugen. Enkele tips om mensen goed voorbereid het gesprek met de (huis)arts te laten aangaan:

 • Als je een afspraak maakt bij de huisarts zorg dan dat je voldoende tijd krijgt om dit gesprek rustig te voeren.

 • Zet je zorgen en vragen op papier. Wat is er veranderd en waar maak je zorgen over? Vertel zoveel mogelijk over je klachten. Geef concrete voorbeelden. Zoals: - ervaar je veranderingen in het deelnemen aan een gesprek? - val je vaak in herhaling? - vertoon je af en toe vreemd / ander gedrag? - kan je moeilijker nieuwe vaardigheden aanleren ? - ervaar je moeilijkheden bij dagelijkse handelingen ? - slaap je op andere tijden ? - voel je je anders ? wisselen je gevoelens sneller af ? …

 • Neem iemand mee naar het gesprek of neem het gesprek op met je gsm als geheugensteuntje.

 • Stel je belangrijkste vraag eerst.

 • Schrijf belangrijke dingen en afspraken op of vraag dit aan de arts.

 • Moeilijke termen ? Vraag om uitleg

Open over de ziekte praten en zeggen wat u voelt, is het beste middel om ermee te leren leven.

Hoe kan je mensen stimuleren om het gesprek aan te gaan met hun omgeving, met de mensen die voor hen belangrijk zijn? Ga in gesprek met hen.

 • ’Tegen wie vertel je over de klachten en tegen wie niet? Waarom kies je hiervoor?

 • ’ Aan wie zou je hulp vragen indien je dit nodig hebt?

 • ’ Vind je het moeilijk om hierover te spreken met de omgeving? Waarom wel of waarom niet?

 • ’ Hoe denk je dat de omgeving gaat reageren als je hen over de geheugenproblemen zou vertellen?

 • ’ Bereid je voor op het gesprek, schrijf op wat je wilt vertellen.

 • ’ Als spreken moeilijk gaat, kun je ook schrijven.

 • ’ Geheugenproblemen maken het geleidelijk aan moeilijker om beslissingen te nemen. Wie zou je mogen ondersteunen bij het nemen van beslissingen?

Comments


bottom of page