top of page

Droomzacht (educatief pakket)

Droomzacht is een educatief pakket voor de tweede en derde kleuterklas, waarin een gezond slaappatroon binnen een gezonde levensstijl centraal staat. Het introduceert op een interactieve manier slaap met al haar deelaspecten. Dankzij het ondersteunend materiaal wordt ook de thuisomgeving erbij betrokken.

Wat?

Een didactisch pakket met: 

  • concreet uitgewerkte lessuggesties en methodieken voor de tweede en derde kleuterklas; 

  • een volledig hoofdstuk met achtergrondinformatie over slaap; 

  • ondersteunend materiaal om: - de kleuters op een speelse en interactieve manier bij de lessen te betrekken;  - de link met de thuisomgeving te maken.Comments


bottom of page