top of page

Corona: Afrika wacht bang af …


Al sinds de uitbraak van de corona-epidemie bereidt Afrika zich voor op de komst van het coronavirus. Met een bang hart, want het continent wordt al geplaagd door armoede, overbevolking en conflicten en de gezondheidszorg is er op vele plaatsen ondermaats. Tot nog toe zijn er in Guinee relatief weinig slachtoffers, maar wij weten uit ervaring dat het snel kan gaan.


Het coronavirus heeft ondertussen voet aan wal gezet in Afrika, ook in Guinee.

"Als het coronavirus tot diep in Afrika doordringt, is dat een medische en menselijke catastrofe", zei humanitair arts Réginald Moreels onlangs. Dit scenario zou rampzalig zijn voor Guinee, een van de armste landen in Afrika.


Crisisteam

In de strijd tegen COVID-19 werd onze partnerorganisatie DynaM als enige binnenlandse Guinese ngo betrokken in een regionaal responsteam in Mamou, onder voorzitterschap van Mamou's regionale gezondheidsdirecteur dr. Mamadou Kouyaté. Ook andere gezondheidspartners actief in de regio Mamou, zoals het Duitse GIZ, WHO, USAID, Unicef, maken deel uit van dit responsteam.

De rol van het responsteam is:

- Wekelijkse COVID-19-coördinatiebijeenkomsten organiseren voor respons in Mamou.

- Epidemiologisch overzicht van de ziekte in de regio behouden.

- Bewustzijn van de coronavirusziekte via communicatiekanalen verhogen (media en van deur tot deur).

- Zorg voor het beheer en de follow-up van preventiemaatregelen.

- Preventiekits distribueren naar gezondheidsdiensten en ontmoetingsplaatsen op strategische punten in de regio.


DynaM informeert en sensibiliseert

DynaM werd als specialist in communicatie, informatie en bewustmaking in de taskgroep betrokken om de bevolking te informeren en bewust te maken van de coronagevaren. Hiervoor zetten ze verschillende kanalen in: rondetafelgesprekken, interactieve programma's op lokale radiostations, samenspel openbare diensten en organisaties, animaties voor eerstehulpposten en lokale mutualistische kernen, enz.

In de vele afgelegen dorpen, waar mensen dichtbij elkaar leven, is afstand houden niet vanzelfsprekend. De hygiënische omstandigheden zijn dikwijls verre van optimaal en de gezondheidszorg is er zwak uitgerust.

"Bewustmaking is heel belangrijk", zegt Aliou Keita, senior animator van DynaM. "Het is heel moeilijk om mensen te overtuigen om bijvoorbeeld in een papieren zakdoek te snuiten, als er die al zijn, of om het moskeebezoek even te laten."

Sensibiliseren is geen gemakkelijke opdracht, zeker niet voor het gros van de bevolking dat geen internet heeft. Gelukkig heeft DynaM heel wat ervaring opgebouwd na de ebolacrisis van enkele jaren terug en ervaren ze daar nog steeds veel respect voor, zowel bij de lokale autoriteiten als bij de burgers.


Actie, nu!

De recentste officiële cijfers over corona vermelden 761 positief geteste mensen waarvan er 591 gehospitaliseerd zijn en ondertussen 164 hersteld zijn. Er vielen 6 mensenlevens te betreuren (cijfers van 22 april, maar zitten in stijgende lijn). Voorlopig blijft de prefectuur Mamou nog gespaard van het virus en zijn er geen meldingen van COVID-19.

DynaM heeft gevraagd om dringend extra budget ter beschikking te krijgen voor de sensibilisering en preventie in de regio van Mamou. Via WSM werd al bedongen dat DynaM binnen het lopende samenwerkingsproject 2020 aan de meest dringende noden prioriteit kan geven. Door deze heroriëntering kan onze partner een deel van het jaarbudget aan de indijking van het coronavirus besteden.


Daarnaast heeft CM Waas en Dender extra budget vrijgemaakt voor preventieve acties en sensibiliserende campagnes die onze partner in de regio van Mamou zal organiseren (16.000 euro, inclusief deel voor vernieuwing bureeluitrusting). Zij willen dit vooral inzetten om zoveel mogelijk gemeenschappen preventief te voorzien van beschermingsmateriaal zoals extra waterbidons, ontsmettende zeep, chloortabletten, alcoholgel en mondmaskers.

Comentarios


bottom of page