top of page

Versterking vrijwilligerswerkEr staan al heel wat nieuwigheden in de steigers die een uitvoering zijn van de Nova basisnota. Via de digitale Nieuwsflash voor bestuurders houden we jullie op de hoogte. In maart ontving je het eerste nummer via mail van de directie Waas en Dender. Hopelijk is je dat niet ontgaan. In mei, juni, september en november volgt meer berichtgeving langs digitale weg.

Je krijgt hierbij telkens de kans om feedback te geven via de bijhorende Bevraging CM versterkte vrijwilligerswerking. De reacties uit heel Vlaanderen worden gebundeld en gebruikt als suggesties voor de projectgroep. Laat deze kans niet liggen om je mening te geven en laat op die manier ook de stem van Waas en Dender doorklinken in het nieuwe model voor Vlaanderen. Aan de eerste bevraging namen maar 15 vrijwilligers uit Oost-Vlaanderen deel op een totaal van 350 reacties in Vlaanderen, dat kan beter!

In elke Nieuwsflash geven we verslag over de vorige enquête. Van zodra we weer fysieke meetings kunnen organiseren, schenken we hier ook aandacht aan op de raden van bestuur.


Doelstellingen NOVA

Nog even ter herinnering wat we willen realiseren in gans Vlaanderen tegen eind 2021:

- Een sterk en nabij gezondheidsnetwerk, met mogelijkheid tot engagement in ieders buurt.

- De uitbouw van 60 CM-zones, conform met de eerstelijnszorgzones.

- Een netwerkcoördinator als eerste aanspreekpunt en verbindingspersoon in elke zone, bijgestaan door een grotere groep beroepskrachten ter ondersteuning van vrijwillig engagement, ledenparticipatie en wegen op (lokaal) beleid.

- Per zone komt er minstens één fysieke ontmoetingsplaats, een CM Gezondheidspunt. Het is een trefpunt voor iedereen die zich interesseert en engageert voor gezondheid en welzijn.

- In elke zone richten we een participatieraad op, een groep van vrijwilligers die het gezondheidsbeleid en de CM-welzijnsactiviteiten in de zone opvolgt en die signalen doorgeeft aan de regionale netwerkraad en het Vlaamse CM-bestuur.

- In elke regio (provincie) komt een netwerkraad met vertegenwoordigers uit elke zone en van alle vzw’s actief in de regio. Samen vormen ze het coördinerend en verbindend forum in de regio op vlak van gezondheid, welzijn en participatie.


Participatie

Door de coronacrisis is de timing in de war, maar uitstel houdt ons niet tegen. Dit najaar worden in Vlaanderen 30 netwerkcoördinatoren aangeworven. In Waas en Dender gaat het om 2 nieuwe collega’s voor de zone Noord-Oost Waasland (omgeving Beveren-Kruibeke) en zone Dender. In het voorjaar 2021 wordt ook de zonewerking in omgeving Sint-Niklaas opgestart. Eén van de opdrachten van de netwerkcoördinator is het samenbrengen van een groep vrijwilligers om het gezondheidsbeleid in de zone op te volgen en te stimuleren. Dat krijgt de naam Participatieraad. Aan de hand van data volgen ze een gezondheidsbarometer op. Meerdere keren per jaar zullen ze ook een inhoudelijk dossier aangereikt krijgen over een actueel maatschappelijk welzijnsthema. Aan hen om daarmee aan de slag te gaan samen met de lokale kernen en hun mening daarover te formuleren. Op basis van die input worden gedragen standpunten voor CM Vlaanderen gevormd.

CM Welzijnsforum

Nieuw: jaarlijks kunnen alle leden van de 60 participatieraden in Vlaanderen en Brussel elkaar ontmoeten op het CM Welzijnsforum. Het eerste CM Welzijnsforum vindt plaats op zaterdag 5 december 2020, Internationale Dag van de Vrijwilliger. Het wordt een ontmoetingsdag voor alle bestuursvrijwilligers, bestuurders en beleidsvrijwilligers in de huidige ziekenfondsen in Vlaanderen.

Het programma zal een mix zijn van infomomenten over het Nabij Gezondheidsnetwerk en over de voorbereiding van de bestuursverkiezingen, inspirerende workshops en interactieve sessies.

Reserveer dit moment dus alvast in je agenda.

Comentários


bottom of page