top of page

CM-bewegingswerking 2019: een terugblik

Jij bent goud waard. Jij engageert je als vrijwilliger voor CM. Jij schonk ons je tijd en je hart. Dat blijkt uit het mooie jaarverslag over de kernwerking. Het doet ons veel plezier dat jullie het voorbije jaar opnieuw met zoveel inzet, creativiteit en deugd aan de slag gingen!Kernwerking in beweging Alle kernen kwamen op regelmatige basis samen met gemiddeld vier kernvergaderingen in 2019. In 13 afdelingen waren er ook werkgroepen actief rond thema’s zoals fijn stof, gezondheidswandelingen, samenwerking met Huis van het Kind, loopevents, ...

De kerngesprekken over het vernieuwen en dynamiseren van de kernwerking (bv. marktmodel, engagementscirkels, flexivolreceptie) gaven ons nieuwe inzichten en we ontwikkelden een betere attitude tegenover vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers in onze regio bleef status quo.


Knappe prestatie De thema’s beweging, voeding en slaap kwamen uitgebreid aan bod tijdens de 88 activiteiten die jullie het voorbije jaar organiseerden. De gezondheidswandelingen groeiden uit tot een succesvol concept met een totale opkomst van meer dan 1.700 deelnemers. Het bewijs dat jullie mensen letterlijk in beweging brengen.

Er ging ook veel aandacht naar het thema mentale veerkracht tijdens de infosessies Ouders achter de schermen, de lancering van de CM-campagne het Oprechte Vraagteken en de bespreking van het model Positieve Gezondheid van Huber.

Daarbovenop organiseerden jullie 41 info-initiatieven met betrouwbare informatie over een gezondheidsthema. Een knappe prestatie met exact 2.379 deelnemers!

Met deze activiteiten wisten de CM-kernen in totaal 6.152 mensen te bereiken. Een resultaat dat er mag zijn!

Uitstraling Elke kern beschikt over een open gemeentelijke Facebookgroep ‘CM in beweging’ om lokaal een community te vormen rond thema’s als gezondheidsbevordering, ziektepreventie, welzijn, zorg en het bestrijden van gezondheidsongelijkheid. Het is een bijkomend communicatiekanaal met behoorlijk succes. Ondertussen hebben we de naamgeving van al onze facebookgroepen verbreed naar ‘Samen een gezond (gemeentenaam)’. In 2019 werden 824 posts geplaatst en we bereikten in totaal 1.861 groepsleden. Tijdens 11 verschillende publieksactiviteiten gaven jullie de CM-bewegingswerking een gezicht in jullie gemeente. Voorbeelden van zo’n publieksacties zijn: een city night run doorheen het CM-kantoor, een publieksactie n.a.v. de CM-campagne het Oprechte Vraagteken, aanwezigheid op een senioren- of sportbeurs, thematische aanwezigheid op een avondmarkt, jaarmarkt of braderie, guerilla-actie op een fietsevent, …


CM als sociale beweging

Jullie werken aan een wereld met meer gezondheid voor iedereen. CM-kernen plegen overleg en nemen initiatief met het oog op maatschappelijke impact en waar mogelijk met ledenparticipatie of samenwerking met externe partijen.

Enkele mooie voorbeelden op rij: - Als vervolg op het burgeronderzoek AIRbezen en de 14 informatieve Café soirees met Dirk Avonts over de effecten van fijn stof op de gezondheid in 2018, werkten jullie in tien kernen nog verder aan dit thema met bijkomende fijn stof metingen, contacten met scholen en politici, … Ook de campagne Tournée Pédale van beweging.net kon rekenen op veel aandacht in verschillende CM-kernen.

- 13 kernen zijn actief bezig geweest met het CM-memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen, waarin we een lans breken voor een integraal en participatief gemeentelijk gezondheidsbeleid. Ze overhandigden of bespraken hun lokale klemtonen met de politiek verantwoordelijken en volgen ze ook verder op. - Ook een goed lokaal sociaal beleid is en blijft een belangrijk punt op de agenda met thema’s zoals de dienst- en hulpverlening voor kwetsbare groepen, mantelzorgpremie, tegemoetkoming huisvuil voor mensen met incontinentie, ... - 12 kernen investeerden in een goed contact en mooie samenwerkingsafspraken en -initiatieven met de verantwoordelijken van het gemeentelijke Huis van het Kind. Dit resulteerde in infosessies en workshops voor gezinnen met jonge kinderen, o.m. in het kader van het project ‘Ouders achter de schermen’. - 6 kernen gaven aan dat zij speciaal aandacht besteedden aan de thematiek van gehoorschadepreventie, gaande van een sensibiliserende publieksactie, het verspreiden van oordopjes op fuiven en muzikale evenementen tot het leggen van contacten en voeren van gesprekken met een bevoegde schepen of jeugddienst uit de gemeente.
Als dit geen dikke proficiat verdient?!

Jullie inzet is onbetaalbaar. Dankjewel voor deze schitterende resultaten.

Comments


bottom of page