Onkosten vervoer

Er zijn vervoersonkosten voorzien voor het ophalen en terugbrengen van het standmateriaal. Enkel de persoon of personen die instaan voor het transport van het materiaal ontvangen een
kilometervergoeding van 0,25 euro/km. De vergoeding geldt voor volgende ritten:

  • Heen en terug naar het CM-kantoor waar het materiaal wordt opgehaald en teruggebracht.

  • Heen en terug met het materiaal naar de locatie waar de publieksactie plaatsvindt.