top of page

Iedereen Blijvend Op De Fiets

24_0121_iedereen op de fiets_met logo.png

Met “Iedereen Blijvend Op De Fiets” zetten wij, de vrijwilligersgroep Gezonde Buurt, ons in om de gezondheid en levenskwaliteit in de regio Zottegem te verbeteren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Na het observeren van lokale behoeften merkten we op dat er heel wat volwassenen zijn die niet kunnen fietsen. Hieraan wilden we iets doen! We ontdekten dat er reeds heel wat leefde rond de fiets en vonden verschillende partners om mee samen te werken.


Ons initiatief heeft tot doel van mensen dagelijkse fietsers te maken Op die manier willen we de mentale en fysieke gezondheid van de bevolking bevorderen. Bovendien kan de fiets een antwoord zijn op vervoersarmoede. Kunnen fietsen betekent voor veel mensen een vlotte toegang tot school, werk, vrijetijdsactiviteiten, gezondheidszorg. De fiets is het meest toegankelijke vervoersmiddel voor mensen in vervoersarmoede. Toch is fietsen voor veel mensen niet vanzelfsprekend .

Als vrijwilligersgroep Gezonde Buurt rond het thema gezondheid en levenskwaliteit willen we volgende rol spelen:

 

 • het samenbrengen van partners rond de fiets zoals sociaal huis, stad Zottegem, groep Intro, … .

 • het toe leiden van mensen naar de fietslessen via o.a. onze huidige werking, het opzetten van initiatieven in wijken ter bekendmaking van het project, en werking Gezonde Buurt.

 • de nazorg om mensen op de fiets te houden via o.a. het uitbouwen van een buddy systeem.

 • burgers en bestuur sensibiliseren over de fiets als vervoersmiddel en pleiten voor een fietsvriendelijke stad.

Waar staan we nu?

 •  We hebben een poule van fietsbuddy’s die bereidt zijn mensen verder te begeleiden tot zelfzekere fietsers.

 • We zetten in op de bekendmaking van het project en onze buddywerking in Zottegem en omstreken.

 • We plannen sensibiliserende acties in Zottegem.

Word jij een Fietsbuddy?

We zijn nog steeds op zoek naar fietsbuddy's. Heb je zin om mee te werken aan dit duurzaam mobiliteitsproject? Laat het ons zeker weten. We zorgen voor vorming en begeleiding. 

buddywerking 3-02-2024 flyer mogelijk.JPG
opleiding buddy's 03-02-2024 (14).JPG

Samenwerkingen

Op dit moment werken we concreet samen met: 

 • Stad Zottegem

 • Groep intro

 • Ligo vzw

 • Mobiel21


We kijken volop uit naar nieuwe samenwerkingen.

24_0121_iedereen op de fiets_icoon_groen.png
bottom of page