Geldzaken

Op basis van je Aanvraag Gezonde Buurt berekent team Gezondheidsbevordering het budget voor je activiteit. Dat bedrag schrijft CM Midden-Vlaanderen over naar het rekeningnummer dat in de budgetaanvraag staat vermeld. Alle details over het budget vind je in de mail Start Gezonde Buurt.
Belangrijk: bewaar zorgvuldig alle rekeningen en facturen van alle uitgaven die je met je budget doet.


Werkingsbudget:
Er is een werkingsbudget van 30 euro voor een actie van een halve dag (tot vier uur), en 60 euro voor een actie van een volledige dag (meer dan vier uur) voorzien. Dat kun je gebruiken voor drankjes tijdens voorbereidings- en/of evaluatievergaderingen, en voor drank en versnaperingen tijdens de actie zelf. 

Budget standplaats: 

Als er een vergoeding wordt gevraagd voor de standplaats, neemt CM Midden-Vlaanderen die voor haar rekening, met een maximum van 100 euro. De standplaatsvergoeding neem je op in je Aanvraag Gezonde Buurt. Geef ook aan of de vergoeding via facturatie gebeurt of niet. Facturatie geniet de voorkeur. Die kan dan rechtstreeks met CM afgerekend worden. Geef de volgende gegevens door voor de facturatie:
 

CM Midden-Vlaanderen
Gezondheidsbevordering
Martelaarslaan 17
9000 Gent
Btw nr: 0411.702.543