Het parcours

Bij het uitstippelen van je parcours beschik je over tal van mogelijkheden. Zo kan je voor de deelnemers een parcours afbakenen binnen het domein van de school of de vereniging, maar is het ook mogelijk om de CM-Duorun op de openbare weg te laten plaatsvinden.

 

Openbare weg

Wanneer je de CM-Duorun op de openbare weg wil organiseren, hou dan rekening met het volgende:

  • In welke mate is je uitgestippelde parcours voor iedereen toegankelijk. Stap het parcours op voorhand eens af en hou rekening met trappen, opstappen, aldan niet verharde ondergrond,… Een CM-Duorun is zo toegankelijk mogelijk. Het zou jammer zijn als bepaalde doelgroepen (vb rolwagengebruikers, personen met visuele beperking,…)niet kunnen deelnemen. Probeer zoveel mogelijke smalle doorgangen, drempels, trappen… te vermijden.

  • Neem contact op met de sportdienst van de gemeente waar de loop zal plaatsvinden.Zij kunnen je verder helpen met de nodige stappen die je het beste onderneemt (vb het afsluiten van een gedeelte van de openbare weg, welke vergunningen en toelatingen heb je nodig…).

  • Neem contact op met de plaatselijke politiediensten. Als je de openbare weg betreedt, is het van belang dat de politiediensten op de hoogte zijn van je event.

  • Wees tijdig met je aanvragen bij de verschillende diensten. In vele gevallen moeten er nog documenten ingediend worden en moeten er nog (bestuurlijke) beslissingen genomen worden voor je de openbare weg mag/kan gebruiken.

 

Afgesloten terrein

Organiseer je de CM-Duorun op de terreinen van je school

of vereniging, dan stellen zich minder moeilijkheden. Let

wel op de toegankelijkheid van het parcours. Het kan plezant

zijn om een parcours uit te stippelen waarbij je  de

‘verborgen hoekjes’ van het terrein meeneemt.

Daardoor wordt het gekozen parcours waarschijnlijk niet voor

iedereen toegankelijk (vb rolwagengebruikers, personen met

een visuele beperking…). Het is een afweging die je zelf dient

te maken.

Afspraken maken omtrent gebruik openbaar domein

Als je beslist om tijdens (een deel van) de CM-Duorun gebruik

te maken van openbaar domein (openbare weg, publiek park,…)

moet je hiervoor een goedkeuring krijgen van het gemeente-

bestuur van de gemeente waar de loopactiviteit plaatsvind.

Daarvoor neem je best contact op met de administratie van het

gemeentebestuur. De regels en timing verschillen per gemeente.

Doe je aanvraag dus ruim op tijd. Weet je niet op welke manier

je contact kunt opnemen met de administratie van het gemeentebestuur. Op deze pagina vind je de algemene contactgegevens van de administraties van de gemeentebesturen: https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/provincie-oostvlaanderen

 

Voorzie voldoende ruimte

Het concept ‘CM-Duorun’ bevat niet alleen het materiaal dat je nodig hebt voor de loopactiviteit zelf. Je krijgt een volledig pakket, waarmee je ook iedere deelnemer een leuke herinnering aan de activiteit kunt bezorgen. Het concept geeft je de mogelijkheid om je eigen loopactiviteit online een heuse boost te geven. Dat gebeurt door een hashtagprinter in te zetten.

 

Hoe werkt zo’n hashtagprinter? 

Je neemt aan de photowall een foto van jezelf óf laat een foto nemen. Deel die foto op Instagram of Twitter, met vermelding #CMDuorun. Elke foto die je op die manier deelt, komt automatisch uit de hashtagprinter gerold. Op die manier hou je als deelnemer ook nog een fijne souvenir over aan de CMDuorun. Voor de hashtagprinter en de photowall is wel wat plaats nodig. Je voorziet best een ruimte tussen 8x8m en 10x10m.

duorun.jpg
1762334376028176467_7187058420.jpg